Inwestycje w Kielcach 2014

Kielce rozwijają się z roku na rok coraz mocniej. O niektórych z nich jest głośno zarówno przy starcie, jak i (często z powodu opóźnień wykonawców) przy finalizacji. Jakie inwestycje drogowe planowane są w 2014 roku (planowane zakończenie do pierwszej połowy 2015 roku)? Według informacji, które uzyskałem z Urzędu Miasta są to m.in.:

1. Budowa bus-pasów na ulicy Grunwaldzkiej od ulicy Podklasztornej do ulicy Massalskiego łącznie ze skrzyżowaniami. Ulica Grunwaldzka na tym odcinku będzie dwujezdniowa, ponadto w rejonie obecnego skrzyżowania z ul. Piekoszowską powstanie estakada dla autobusów komunikacji miejskiej i rowerzystów  (jadąc od Ślichowic autobusy wjadą po obiekcie na ul. Piekoszowską w rejonie Lidla).

2. Budowa bus-pasa w ciągu ulic Źródłowej i Alei Solidarności na odcinku od ulicy Bohaterów Warszawy do Domaszowskiej (jezdnia wschodnia) wraz z wymianą nawierzchni na pozostałych pasach ruchu.

3. Budowa dwóch pętli autobusowych na Bukówce i przy ul. Sikorskiego.

4. Modernizacja 80 przystanków wraz z peronami oraz zatokami autobusowymi.

5. Przebudowa ul. Olszewskiego wraz z budową pętli autobusowej, bus-pasa oraz ścieżki rowerowej.

6. Budowa ścieżek rowerowych w ramach budżetu obywatelskiego (głównie w ciągu ulicy Źródłowej oraz Alei Solidarności).

7. Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawskiej/Pocieszka/Tysiąclecia PP wraz z wlotami do skrzyżowania.

8. Kontynuowana będzie rozpoczęta w tym roku przebudowa ulicy Ściegiennego oraz placu J. Piłsudskiego przed WDK wraz z budową nowego połączenia drogowego od ul. Krakowskiej do ul. Wojska Polskiego.

Części z tych inwestycji nawet nie odczuję. Dotkną one konkretne osiedla i regiony miasta. Modernizacja przystanków, czy budowa ścieżek rowerowych na pewno będzie widoczna szerzej. Cieszę się, że miasto się rozwija. Ciekawe jakie inne inwestycje „nie drogowe” miasto planuje.