Za pierwszym razem w Pradze (tej czeskiej) każdy ma listę klasyków do zobaczenia. Znajdują się na niej najczęściej: rynek, most Karola, Hradczany, Złota Uliczka, Plac Wacława, czy też ZOO. Będąc tam drugi raz zdecydowaliśmy się spojrzeć na Pragę od trochę innej strony. Korzystając z pobytu w stolicy Czech zdecydowaliśmy się odwiedzić fragment industrialnej Pragi. Zaczęliśmy od okolic fabryki Waltrovka, idąc dalej przez fabryczne tereny a kończąc w starej elektrociepłowni. Teren pierwszej z fabryk jest ogrodzony i chroniony, lecz udało nam się znaleźć inne, mniej chronione miejsca. Wycieczka zajęła pół dnia, a zakończyła się jazdą malutkim, podmiejskim pociągiem w kierunku centrum Pragi.

praga
praga
praga
praga
praga
praga
praga
praga
praga
praga