Z wielu punktów w Kielcach można zobaczyć górujące w oddali ruiny zamku w Chęcinach. Miasto to jest dla Kielczan na wyciągnięcie ręki, ale coraz częściej staje się też celem podróży turystów z dalszych zakątków kraju. Chęciny mają bogatą historię i z pewnością warto je odwiedzić.

Z Kielc dojedziecie tam w kilkanaście minut, a jadąc z daleka musicie skręcić z drogi krajowej Warszawa-Kraków na węźle Kielce-Południe. Samochód możecie spokojnie zostawić na Dolny Rynku lub parkingu przy zamku. Na zwiedzanie Chęcin wraz z zamkiem zaplanujcie sobie 3-4 godziny.

Postaram się przybliżyć Wam miejsca, które obowiązkowo musicie odwiedzić w Chęcinach.

Ruiny Zamku Chęcińskiego

Trudno ich nie zauważyć. Górują nad miastem i widoczne są praktycznie z każdego miejsca w mieście. Przeszły niedawno remont. Z wieży zamkowej możecie podziwiać piękny widok na okolicę (z Kielcami włącznie). Dla wielu to właśnie ruiny zamku są głównym celem wizyty w Chęcinach. Warto jednak zobaczyć coś więcej.

Zamek powstał na przełomie XIII i XIV wieku. Wśród inicjatorów budowy wymienia się najczęściej Wacława II (króla czeskiego), Władysława Łokietka i biskupa Jana Muskatę. Początkowo Chęciny należały do ostatniego z nich, aby później stać się miastem królewskim. Z racji tego królowie byli tu częstymi gośćmi. Zamek pełnił funkcję mieszkalną oraz obronną. W 1707 roku został on opuszczony i zaczął niszczeć. Surowiec z murów zamku okazał się bardzo przydatny przy budowie dróg i okolicznych domów.

Cmentarz Żydowski w Chęcinach

Społeczność Żydowska stanowiła kiedyś dużą część mieszkańców Chęcin. W samym mieście niewiele zostało zauważalnych śladów po tamtych czasach. Oprócz synagogi to właśnie kirkut, czyli cmentarz żydowski, jest pamiątką tamtych czasów. Znajduje się on na północno-wschodnim zboczu Góry Zamkowej. Cmentarz jest zaniedbany, a najstarsze groby na nim pochodzą z końca XVII wieku. Macewy wykonane są głównie z piaskowca i lokalnego zlepieńca. Cmentarz służył także kieleckim Żydom (zanim powstał kirkut w Kielcach).

Kościół parafialny św. Bartłomieja

Kościół wzniesiony najprawdopodobniej w pierwszej połowie XIV wieku (wraz z lokacją miasta) znajduje się u podnóży północnego stoku Wzgórza Zamkowego. Niektórzy badacze podają jednak datę o dwa wieki młodszą. Z okolicy kościoła widać doskonale zarówno Chęciny jak i zamek. Ciekawym elementem w kościele jest zbudowana w 1614 roku kaplica Trzech Króli zwana kaplicą Fodygów (od nazwiskan wójta Chęcin). Pod koniec XVI wieku przez 27 lat kościół ten był zborem ariańskim. W środku jeden z pięciu ołtarzy bocznych poświęcony jest św. Barbarze – patronce górników.

Niemczówka

Ta renesansowa kamienica znajduje się niedaleko chęcińskiego Rynku. Wybudowana została w 1570 roku, a jej pierwszymi właścicielami byli Walenty Września i jego żona Anna z Niemczów. Wówczas, podobnie jak dzisiaj, budynek składał się z trzech poziomów – piwnic, parteru i poddasza. W budynku aktualnie mieści się Informacja Turystyczna. Warto zwrócić uwagę na dziedziniec oraz sklepienie kolebkowe w piwnicach.

Chęciny - Niemczówka

Dawna Synagoga w Chęcinach

Przywilej zezwalający na budowę synagogi w Chęcinach został wydany w 1638 roku. Jej wnętrze pokryte było kiedyś polichromiami. Aro-ha-kodesz zrobiony jest z czarnego marmuru. W 1905 roku dotknął jej pożar. Budynek niszczał na przestrzeni lat. W latach dziewięćdziesiątych synagoga przeszła remont, a siedzibę w niej znalazł Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Aktualnie budynek stoi pusty, ale gmina pozyskała pieniądze na rewitalizację budynku. W dawnych czasach nie rzadkie były sytuacje, gdy ludność żydowska stanowiła dużo ponad połowę mieszkańców Chęcin (podobno rekord to 90%).

Klasztor Franciszkanów

Obecnie w Chęcinach znajdują się dwa klasztory- Franciszkanów i Klarysek. Ten drugi otwarty jest na świat. Powstał on w 2 połowie XIV wieku, a jego fundatorem był Kazimierz Wielki. Uległ zniszczeniu w wyniku pożaru w XV wieku. W późniejszych latach kilkukrotnie był niszczony. Przez pewien okres był nawet przejęty przez braci polskich. Znajdowało się w nim więzienie, szkoła kamieniarska, łaźnia miejska, szkoła czy schronisko PTTK. Ostatnim zastosowaniem obiektu (zanim klasztor odzyskali Franciszkanie) był hotel i restauracja. Istniały one do 1991 roku, więc zachowało się sporo zdjęć z kolacji w głównej nawie kościoła. W dzisiejszych czasach klasztor znany jest z żywej szopki bożonarodzeniowej, organizowanej corocznie zimą na dziedzińcu.

Chęciny są idealnym miejscem na weekendową wycieczkę. Jeżeli nie macie planów na wyjazd w świętokrzyskie lub byliście w Chęcinach 10 i więcej lat temu, to odwiedźcie je koniecznie, bo miasto się zmieniło i nadal ewoluuje w kierunku atrakcyjnej turystycznie lokalizacji, przyciągającej gości z coraz to dalszych regionów.

Jeżeli Chęciny to za mało to w okolicy czeka na Was Góra Miedzianka, Centrum Da Vinci i Podzamcze Chęcińskie czy też Tokarnia!