Karczówka i jej okolice to tereny, które nadają się idealnie do spacerów. O każdej porze roku prezentują one inne oblicze i dają się odkrywać. Nie są jeszcze znane wszystkim Kielczanom, a Ci co je poznali, chętnie tam wracają. Od kilku lat działa tam kolejna atrakcja – Ścieżka Geologiczno-Kruszcowo-Górnicza, która jeszcze bardziej zachęca do odwiedzenia Karczówki.

Lokalizacja i przebieg

Ścieżka kończy się w innym miejscu niż zaczyna dlatego jeżeli wybieracie się na jej start samochodem, to po zakończeniu będziecie musieli się wrócić na start, ale nie jest to duża odległość. Przejście całej ścieżki nie powinno zająć dłużej niż 2 godziny (w szybkim tempie około godziny). Jeżeli wybieracie się na spacer po deszczu to uważajcie, bo na niektórych zejściach jest ślisko.

Tablicę informacyjną ze wskazaniem kierunku do startu ścieżki znajdziecie na pierwszej mapce, a przebieg ścieżki na drugiej.

Ścieżka Geologiczno-Kruszcowo-Górnicza


Plan ścieżki ze strony um.kielce.pl

Oznakowanie i punkty

Szlak w terenie oznaczony jest żółtym oznaczeniem z czarnymi symbolami (ramienionoga oraz skrzyżowanych młotków). Znajdziecie je na drzewach i kamieniach oraz tablicach informacyjnych przy punktach ścieżki. Są niestety miejsca, gdzie oznakowanie nie jest najlepsze, ale wierzę, że dacie radę.

Jeżeli chodzi o stanowiska to w skład ścieżki wchodzi 9 tablic:

  • Podklasztorna
  • Południowe pole górnicze Karczówki
  • Karczówka, kaplica św. Barbary
  • Pónocno-zachodnie pole górnicze Karczówki
  • Kaplica Gwarków
  • Dalnia
  • Pole górnicze Grabina Mała
  • Kopalnia „Barbara”
  • Grabina – kamieniołom
Ścieżka Geologiczno-Kruszcowo-Górnicza
Ścieżka Geologiczno-Kruszcowo-Górnicza

Historia

Wzniesienia, przez które przebiega ścieżka zbudowane są głównie z wapieni, które mają prawie 400 milionów lat. Poprzecinane są one pęknięciami tektonicznymi, które z czasem wypełnione zostały żyłami kruszconośnymi. Od dawna budziły one zainteresowanie górników. Wydobywana tu była galena (ruda ołowiu), która zawierała również srebro. Początkowo wydobycie prowadzone było w niewielkich szybikach, by z czasem się rozwinąć.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że prace górnicze były prowadzone w tym rejonie już w XIII wieku. Niestety nie istnieją źródła, które potwierdzą ten fakt na 100%. Pod koniec XVII wieku na polach górniczych odkryto duże złoża galeny. Nie zachowały się materiały źródłowe dotyczące tego faktu. Zachowała się natomiast legenda oraz wydobyte bryły galeny, które pod postacią rzeźb mozemy oglądać do dzisiaj. W późniejszym czasach Karczówka pojawia się jeszcze kilkukrotnie w materiałach. Wzmianki o niej znajdziemy w relacji Jana Filipa Carosiego i Jana Jakuba Ferbera oraz w relacji z wizytacji miejsca przez króla Stanisława Augusta w 1787 roku.

W połowie XIX wieku prowadzone były badania i próby jednak ostatecznie potwierdziły one nierentowność wydobywania galeny w tym miejscu. W XX wieku ponownie roboty górnicze rozpoczęły się na Karczówce. Wtedy wydrążony został szyb Ferta z kilkoma poziomami wydobywczymi.  Ostatnią kopalnią na Karczówce był szyb Barbara,który miał 118 metrów głębokości.

Przez wiele lat Karczówka nie leżała w granicach miasta. W XVII wieku zbudowany został na niej klasztor, który widoczny jest z wielu miejsc w Kielcach.

Ścieżka Geologiczno-Kruszcowo-Górnicza
Ścieżka Geologiczno-Kruszcowo-Górnicza

Warto?

Ścieżka Geologiczno-Kruszcowo-Górnicza to ciekawa atrakcja. Pokazuje ona nie do końca znaną historię Karczówki oraz jej okolic i daje inne spojrzenie na to miejsce. W przyjemnych okolicznościach przyrody możemy pospacerować i dowiedzieć się ciekawych rzeczy o przeszłości Kielc. Sprawdzi się ona zarówno na wycieczkę z dziećmi jak i dla dorosłych.

Ścieżka nie jest dostępna dla osób na wózkach, a osoby starsze powinny ją pokonywać w towarzystwie drugiej osoby.

Jeżeli ciekawi Was temat górnictwa kruszcowego to polecam odwiedzić także Miedziankę i zapoznać się z historią tego miejsca (tekst).

Ścieżka Geologiczno-Kruszcowo-Górnicza
Ścieżka Geologiczno-Kruszcowo-Górnicza
Ścieżka Geologiczno-Kruszcowo-Górnicza