Często wzniesienia w miastach są atrakcjami turystycznymi. Często właśnie na tych wzniesieniach odbywały się wydarzenia ważne dla lokalnej historii. Mamy kopiec Kościuszki w Krakowie, w Kielcach mamy Karczówkę i Pierścienicę, u podnóży której rozstrzeliwano partyzantów. Ciekawym miejsce, które odwiedziłem podczas moich wyjazdów jest Wzgórze Kościuszki w Jeleniej Górze.

To jednak oficjalna i współczesna nazwa nazwa tego wzgórza, w przeszłości było to Wzgórze Szubienicze. Nazwa ta nie była wyszukana i poetycka. Po prostu na szczycie tym znajdowała się szubienica, na której wykonywano wyroki, a w związku z widocznością z różnych części miasta (Jeleniej Góry) wiszące ciała miały mieć także działanie profilaktyczne. Działanie takie miało przestrzegać potencjalnych przestępców przed popełnieniem błędów ich „wiszących” kolegów po fachu. Na szczycie wzgórza zachowane są niedawno odkryte fundamenty szubienicy. Dzisiaj w związku z wysokimi drzewami nie widać jej już z podnóża szczytu. Nie rozpościera się również z fundamentów panorama na miasto. W czasach „świetności” na szubienicy można było stracić na raz dziesięć osób.

Wzgórze to współcześnie jest parkiem z kilkoma ciekawymi atrakcjami. Pierwszą z nich, a ciekawą dla wszystkich, którzy interesują się geologią jest przekrój geologiczny Sudetów. Nie było by w tym żadnej rewelacji, ale ten profil nie dość, że zbudowany jest ze skał, które zostały pobrane z poszczególnych miejsc, które są na profilu to poza tym ma on ponad 110 lat. Został wykonany przez profesora Georga Güricha w 1902 roku.

Na terenie wzgórza występuje także sporo atrakcji przyrodniczych (interesujące, wiekowe drzewa i ciekawa roślinność i ptaki). Oprócz gatunków rodzimych znaleźć tam można także kilka „gościnnych”. Wśród nich znajduje się np. dąb czerwony czy niecierpek. Ten drugi może kojarzyć się z charakterystycznymi owocami, które po dotknięciu wystrzeliwują nasiona.

Dobrym punktem do rozpoczęcia lub zakończenia spaceru jest znajdujące się u podnóży Góry Muzeum Karkonoskie pokazujące historię i przyrodę regionu. Muzeum jest całkiem nowe i bogato wyposażone zarówno w eksponaty jak i multimedia.

Jeżeli będziecie kiedyś w Jeleniej Górze albo będziecie wybierać się w Karkonosze to dodajcie to miejsce do swojej trasy – warto.

szubienica

Na początku ścieżki

szubienica

Jedno z wielu ciekawych drzew

szubienica

Przekrój geologiczny Sudetów

szubienica

Fundamenty szubienicy

szubienica

Fundamenty szubienicy

szubienica

Niecierpek