Słyszeliście kiedyś nazwę Europe Direct Kielce? Jeżeli nie, to zapraszam do lektury, warto wiedzieć, czym jest ta instytucja! Jeżeli ciekawi Was tematyka europejska, szukacie pomysłu na szkolną lekcję o wspólnocie lub partnera do wspólnego działania, to miejsce dla Was!

Przy współpracy z kielecką placówką Europe Direct spróbuję przedstawić Wam, czym się ona zajmuje!

Lokalizacja biura Europe Direct Kielce

W całej Polsce znajdują się 24 punkty tej sieci. W Kielcach mieści się on przy ul. Warszawskiej 25/4. Jest to naprzeciwko Galerii Korona. Nie jest zbyt łatwo z parkowaniem w okolicy, ale parking wspomnianej przed chwilą galerii sprawdzi się tutaj doskonale i jest darmowy 🙂

Jak działają punkty Europe Direct?

Sieć EUROPE DIRECT to punkty informacji europejskiej, które mają być związane ze społecznością lokalną. W obecnej edycji, która wystartowała 1 maja tego roku i będzie trwała do końca 2025 roku, istnieją 24 punkty EUROPE DIRECT w całej Polsce, minimum jeden punkt w każdym województwie. Cała sieć liczy ponad 400 punktów w całej Unii Europejskiej. Punktami zarządza Komisja Europejska, a na poziomie kraju przewodniczy im Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Stworzono je z myślą o wszystkich obywatelach każdego z województw. Mają służyć rzetelną wiedzą o Unii Europejskiej – odpowiadać na pytania, jak działa, jaką politykę i programy realizuje i jakie wyznacza priorytety.  

Każdy Punkt sieci EUROPE DIRECT jest zarządzany przez Komisję Europejską. Natomiast w regionie jednostką prowadzącą punkt EUROPE DIRECT Kielce, nieprzerwalnie od 2013 roku, jest Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych LEWIATAN. Organizacja ta skupia i integruje środowisko przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego. Wykorzystując uprawnienia, jakie przysługują organizacjom pracodawców w Polsce, Związek na poziomie województwa świętokrzyskiego bierze udział w pracach wielu gremiów, co poszerza możliwości działania punktu wśród wielu grup odbiorców. Dotychczasowe działania i aktywność Związku pozwalają na kontynuowanie pracy Punktu EUROPE DIRECT dla naszego województwa przez kolejny już okres.

W Punkcie pracują 4 konsultantki, z czego jedna pełni funkcję koordynatorki jedynego w województwie świętokrzyskim punktu ogólnoeuropejskiej sieci EUROPE DIRECT. 

Po co powstały punkty EUROPE DIRECT?

Misją jest przede wszystkim: 

  • Komunikacja z obywatelami aby uświadomić, że oprócz tego, że jesteśmy mieszkańcami regionu, obywatelami Polski, jesteśmy także obywatelami Unii Europejskiej. 
  • Rozpowszechnianie wiedzy na temat sposobu funkcjonowania Unii Europejskiej i przyczynianie się do zwiększania świadomości obywateli na temat tego, jakie korzyści wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej czerpią w swoim codziennym życiu.
  • Zidentyfikowanie aspektów związanych ze strategiami unijnymi, które są istotne na szczeblu lokalnym – pracownicy Punktu tłumaczą Unię Europejską na język regionalny, lokalny. 
  • Wsłuchiwanie się w oczekiwania obywateli i zapewnienie jak najszerszej możliwość przekazania informacji zwrotnych instytucjom Unii Europejskiej. 
  • Ścisła współpraca z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej i Biurami kontaktowymi Parlamentu Europejskiego, współpraca z pozostałymi punktami informacyjnymi i kontaktowymi Unii Europejskiej. 

Współpraca

Dzięki temu, że instytucją prowadzącą Punkt EUROPE DIRECT jest bardzo dobrze rozpoznawany Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, możliwości w zakresie współpracy z samorządem terytorialnym naszego województwa są zdecydowanie większe. Udało się stworzyć bogatą sieć kontaktów, wśród których znalazły się między innymi szkoły podstawowe, średnie oraz z uczelnie wyższe. Punkt prowadzi również ścisłe działania z sieciami europejskimi, takimi jak EURES przy z Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach, Enterprise Europe Network przy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. czy EURODESK prowadzony przez Stowarzyszenie Edukacja przez Internet. Na bieżąco współpracują także z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. 

Dodatkowe działania – gra miejska

Kielecki Punkt EUROPE DIRECT zorganizował między innymi terenową Europejską Grę Miejską, w której „planszą” było miasto Kielce, a graczami uczniowie świętokrzyskich szkół podstawowych. Mieli oni za zadanie rozwiązywać zagadki i przechodzić przez kolejne zadania w określonym czasie. Stworzono 8 punktów kontrolnych, w których drużyny miały określone zadanie do wykonania. Grę swoim patronatem objął Prezydenta Miasta Kielce oraz kieleckie media. Dzięki współpracy z lokalnymi instytucjami udało się pozyskać wspaniałe nagrody dla ponad 100 uczestników dwóch edycji Europejskiej Gry Miejskiej.

Kolejna Europejska Gra Miejska zaplanowana jest na 7 maja 2022 roku z okazji obchodów Dnia Europy. 

Plany na przyszłość

Misją zespołu EUROPE DIRECT Kielce jest promowanie i realizowanie działań europejskich, organizowanie wydarzeń, warsztatów, spotkań dla różnych grup społecznych. Wszystkie są bezpłatne i skierowane zarówno do dorosłych jak i do dzieci. Działalność Punktu dotyczy m.in. prowadzenia zajęć pod nazwą Eurolekcje dla uczniów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – są one bardzo zróżnicowane i przekazują wiedzę o Unii Europejskiej i jej działaniach. Organizatorzy zajęć są elastyczni i dopasowują tematykę do zapotrzebowania szkoły i klasy. Organizują również spotkania dedykowane środowisku akademickiemu, przedsiębiorcom, klubom dyskusyjnym, prowadzą też stałą interakcję ze społeczeństwem w internecie, poprzez różnorodne akcje promujące działania europejskie w naszym regionie. Włączają się w wydarzenia realizowane również weekendowo, szczególnie w okresie wakacyjnym – różne akcje proeuropejskie jak np. pikniki.

Przy okazji zachęcam Was do wypełnienia krótkiej ankiety, dotyczącej tego, jak postrzegają Unię Europejską mieszkańcy naszego województwa:

ANKIETA

Godziny pracy

Punkt EUROPE DIRECT w Kielcach czynny jest od poniedziałku do piątku, od godziny 8 do 15. Biuro, tak jak już wspominałem, mieści się przy ulicy Warszawskiej 25/4 w Kielcach. Można tu przyjść porozmawiać czy otrzymać bezpłatne publikacje o tematyce unijnej. Można też oczywiście dzwonić pod nr: 41 344 50 01 lub wejść na stronę internetową www.europedirect-kielce.szpp.eu. Punkt działamy również w mediach społecznościowych – profil na Facebooku: EUROPE DIRECT Kielce.