Przeszłość regionu świętokrzyskiego związana jest nierozerwalnie górnictwem. Ślady po tej działalności spotykamy regularnie a jednym z nich jest kamieniołom Zygmuntówka w Czerwonej Górze.

Lokalizacja

Dawny kamieniołom Zygmuntówka znajduje się na południowo-zachodnim stoku Czerwonej Góry. Jadąc od Kielc musimy skręcić z drogi w kierunku Chęcin w prawo, a następnie znaleźć wejście do lasu. Przy lesie możemy zostawić samochód i iść dalej pieszo. Możemy również iść na piechotę z miasta i skręcić ze szlaku prowadzącego z Kielc do Chęcin.

Jest to nieczynny kamieniołom więc zachowajcie ostrożność, bo ściany skalne są wysokie i nie warto podchodzić do ich krawędzi!

Historia

Historia eksploatacji w tym miejscu sięga najprawdopodobniej XVI wieku. Wydobycie w tym regionie związane było z pozyskiwaniem rud ołowiu. Znajdująca się w kieleckiej katedrze pływa, wykonana ze zlepieńców zygmuntowskich jest datowana na lata osiemdziesiąte XVI wieku.

Bloki z kamieniołomu przetwarzane były w Chęcinach , a od 1876 roku do lat siedemdziesiątych XX wieku w kieleckiej fabryce marmurów. Kopalnia przestała być eksploatowana w 1993 roku.

Kolumna Zygmunta

Stojąca w Warszawie (na Placu Zamkowym) kolumna Zygmunta III  Wazy  wykonana została w 1643 roku właśnie z surowca z Czerwonej Góry. Przetrwała do 1885 i wtedy została wymieniona w 1885 roku na nową, granitową. Najprawdopodobniej przyczyną wymiany był zaawansowany proces wietrzenia skał.

Kolumna ta jest najstarszym świeckim pomnikiem w Warszawie, a do Warszawy przetransportowana została z kamieniołomu w całości Wisłą.

Geologia

Kamieniołom znajduje się w północnym skrzydle synkliny gałęzickiej, a odsłaniające się tam skały pochodzą z dewonu (żywet/fran). Są to zlepieńce zbudowane z otoczaków i okruchów wapieni połączonych spoiwem o brunatnej barwie (od związków żelaza). Występuje w nich często kalcyt, dzięki któremu skały te miały wyjątkowe walory dekoracyjne. W skałach tych nie znajdziecie skamieniałości.

Warto?

Kamieniołom Zygmuntówka na Czerwonej Górze leży nieco na uboczu i jest miejscem bardzo ciekawym. Warto wybrać się do tego miejsca. Wiosną lasy wokół kamieniołomu pełne są zawilców, przylaszczek, ale zdarzają się także storczyki.