Pomimo tego, że leży nieco na uboczu to robi wrażenie. Imponujące są także plany dotyczące tego miejsca, które z powodu powodzi i klęski Powstania Listopadowego nie zostały zrealizowane. Ruiny Zakładu Wielkopiecowego w Bobrzy czekają na turystów, żeby opowiedzieć swoją historię!

Lokalizacja

Ruiny Zakładu Wielkopiecowego znajdują się w Bobrzy (obok Miedzianej Góry). Dotrzecie do nich zjeżdżając z drogi 74 (skręt w lewo jadąc od Kielc). Zaparkować samochód możecie na poboczu przy murze oporowym.

Historia

Budowa składu na węgiel (który możemy dzisiaj oglądać zakończyła w 1831. Był on pierwotnie otynkowany i kryty gontem. Pomysł zbudowania Zakładu Wielkopiecowego w Bobrzy powstał w ramach planu Stanisława Staszica, który zakładał uprzemysłowienie Królestwa Polskiego. Miał on zostać wybudowany W okolicy pierwszego Wielkiego Pieca w Polsce.

Zakład miał produkować 5100 ton żelaza w ciągu roku czyli więcej niż wszystkie huty w cały Królestwie Polskim łącznie.  Zaprojektowany został w 1827 przez Fryderyka Lampe, profesora Szkoły Akademiczno Górniczej w Kielcach. Projekt ten zakładał wykorzystanie naturalnego tarasu przy rzece Bobrzy i zbudowanie tam 5 Wielkich Pieców i hali odlewniczej. Najwyższy z pieców miał mieć 18 metrów wysokości, co było imponujące jak na tamte czasy. Do 1830 roku zbudowano mur oporowy dla górnej części zakładu, węgielnię, staw, kanał górny, osiedle czy i halę przygotowującą wsady. Składy na węgiel zwane węgielniami były pierwotnie dwie (lub cztery zależnie od źródła), ale do dzisiejszych czasów przetrwał jeden.

W 1828 roku powódź zerwała tamę, a 2 lata później wybuchło Powstanie Listopadowe. 1833 był rokiem, kiedy otworzono na terenie zakładu gwoździarnię, a potem warsztaty kowalskie. W późniejszych czasach znajdowały się tu zakłady tkackie, a w 2005 ruiny zakładu wielkopiecowego w Bobrzy zostały wykupione z rąk prywatnych i zaczęto je przywracać dla turystów.Co dzisiaj?

Obiekt możecie zwiedzać bezpłatnie. Głównym elementem, który można podziwiać jest mur oporowy oraz ruiny węgielni. Tak jak pisałem Wam wcześniej plany były ambitne, ale historia je zweryfikowała.

Obiekt wpisany do rejestru zabytków dnia 20.XII.1956 r. pod nr 89.

W ostatnich latach Bobrza stała się rozpoznawalna także z innego powodu. Organizowane jest tam Święto Pieroga, które odwiedzają setki osób zjadając tysiące pierogów!

Warto?

Miejsce to miało być serce produkcji żelaza w Polsce, a Staropolski Okręg Przemysłowy był nadzieję na przemysłu polskiego. Pomimo tego, że ambitnych planów nie udało się zrealizować to warto jednak to miejsce odwiedzić i poznać jego historię. Położony niedaleko Wielki Piec w Samsonowie czy Rezerwat Ciosowa Góra sprawiają, że jest co robić też w okolicy!

Ruiny zakładu wielkopiecowego w Bobrzy Ruiny zakładu wielkopiecowego w Bobrzy Ruiny zakładu wielkopiecowego w Bobrzy Ruiny zakładu wielkopiecowego w Bobrzy Ruiny zakładu wielkopiecowego w Bobrzy Ruiny zakładu wielkopiecowego w Bobrzy Ruiny zakładu wielkopiecowego w Bobrzy