Spacerując po naszym mieście nie do końca zdajemy sobie sprawę kim są patroni naszych ulic. Często są to osoby związane z naszym miastem i regionem. Postanowiłem przedstawić Wam, co dokładnie mają wspólnego z Kielcami. O każdej z tych postaci można by napisać osobne artykuły, a czasem i całe książki, ale moim celem w tym wypadku jest tylko naświetlenie tematu. Przed Wami patroni kieleckich ulic związani z naszym regionem.

Patroni kieleckich ulic:

Adolfa Dygasińskiego – powieściopisarz, który ukończył Szkołę Wyższą Realną w Kielcach

Aleksandra Gierymskiego – malarz, jeden z jego obrazów (Katedra w Amalfi) znajduje się w Muzeum Narodowym w Kielcach

Aleksandry Dobrowolskiej – działaczka społeczna, organizatorka muzeów (m.in. Sienkiewicza w Oblęgorsku czy Żeromskigo w Kielcach). Pochowana w Kielcach.

Biskupa Czesława Kaczmarka – biskup kielecki w latach 1938-1963

Biskupa Mieczysława Jaworskiego – biskup pomocniczy kielecki w latach 1982-2001

Biskupa Wincentego Kadłubka – biskup krakowski wspierający kolegiatę w Kielcach

Bolesława Markowskiego – prawnik, ekonomista i polityk, który ukończył Męskie Gimnazjum Rządowe w Kielcach. Pochowany na Cmentarzu Starym

Edmunda Massalskiego – pedagog, krajoznawca i popularyzator turystyki. Uczył w gimnazjum żeńskim w Kielcach. Działacz PTK i ZHP

Edwarda Meissnera – działacz PCK i ZHP. Zmarł w Kielcach w 1957

Edwarda Taylora – ekonomista, twórca Poznańskiej Szkoły Ekonomicznej. Urodzony w Kielcach.

Emilii Znojkiewiczowej – założycielka pensji żeńskiej (1902) przekształconej później na gimnazjum żeńskie

Florentyny Malskiej – założycielka fundacji mającej na celu opiekę nad starszymi i chorymi. Za fundusze, które uzyskała ze sprzedaży swojego majątku w 1930 wybudowała dom opieki

Franciszka Loefflera – działacz socjalistyczny i niepodległościowy, poseł na Sejm Ustawodawczy w 1919 roku. Pochowany na cmentarzu starym.

Generała Tadeusza Kościuszki – według tablic pamiątkowych obozował w Kielcach w okolicach obecnego KCK w 1794 roku.

Henryka Sienkiewicza – pisarz, noblista, w 25-lecie swojej pacy twórczej otrzymał od narodu dworek położony niedaleko Kielc – w Oblęgorku

Hilarego Mali – górnik z Niewachlowa. To właśnie jemu przypisuje się odnalezienie legendarnych brył galeny, z których wykonano trzy figury (w tym figurę św. Barbary na Karczówce)

Jana Samsonowicza – geolog i paleontolog urodzony w Ostrowcu Świętokrzyskim. Uczęszczał do szkoły średniej w Kielcach. Autor wielu publikacji dotyczących geologii regionu i kraju

Jana Styki – malarz i ilustrator książkowy. W latach 1888-1890 zamieszkiwał w kieleckim dworze na Wzgórzu Karscha

Jerzego Bogumiła Puscha – geolog i paleontolog. Od 1816 wykładowca w Szkole Akademii Górniczej w Kielcach

Józefa Brandta – polski malarz batalista. W Muzeum Narodowym w Kielcach znajduje się jego obraz „Kozak i dziewczyna przy studni”

Józefa Szermentowskiego – malarz pejzażysta. Jego protektorem był Tomasz Zieliński i to w jego domu poznał swojego nauczyciela – Franciszka Kostrzewskiego

Józefa Zaorskiego – uczestnik powstania styczniowego, naczelnik Zakładów Górniczych w Białogonie. Pochowany na cmentarzu starym

Karola Henryka Kadena – inżynier górnictwa i hutnictwa. Profesor Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach

Kazimierza Kaznowskiego – przyrodnik i badacz świętokrzyskiej przyrody. Wspólnie z Edmundem Massalskim prowadził badania w Górach Świętokrzyskich

Kazimierza Smolaka – ps. „Nurek”, podporucznik, dowódca grupy dywersyjnej, która dokonała zamachu na konfidenta Gestapo Franza Wittka w 1944

Konstantego Miodowicza – poseł na sejm pięciu kadencji z okręgu kieleckiego

Księdza Antoniego Żrałka – pierwszy duszpasterz parafii na Słowiku

Księdza Piotra Ściegiennego – ksiądz i działacz niepodległościowy. Urodzony w Bilczy. Ukończył Szkołę Wojewódzką w Kielcach

Księdza Stanisława Staszica – działacz oświeceniowy, publicysta, filozof, przyrodnik i ksiądz. Współorganizator Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach

Leona Skibińskiego – inżynier. Właściciel, który zmodernizował Kielecką Fabrykę Pomp w Białogonie

Leszka Drogosza – kielecki bokser. Trzykrotny mistrz Europy, wielokrotny mistrz Polski i brązowy medalista olimpijski

Majora Jana Piwnika „Ponurego” – Dowódca partyzancki Armii Krajowej w Górach Świętokrzyskich

Maksymiliana Strasza – fotografik, wynalazca i architekt. W 1838 roku w Kielcach wykonał pierwszą polską fotografię. Zaprojektował szpital miejski w Kielcach

Marii Krzyżanowskiej – założycielka prywatnej pensji w Kielcach w 1903 roku

Marii Opielińskiej – organizatorka tajnego nauczania podczas II Wojny Światowej. Była Wiceprzewodniczącą Powiatowej Komisji Oświaty i Kultury w Kielcach

Marszałka Józefa Piłsudskiego – działacz niepodległościowy, żołnierz, polityk i mąż stanu. Pierwszy Marszałek Polski. Miał swoją kwaterę w Kielcach w Pałacu Biskupów Krakowskich

Mojżesza Pelca – dyrektor żydowskiego szpitala w Kielcach i pierwszy prezes kieleckiego Judenratu. Zginął w Auschwitz.

Natalii Machałowej – działaczka harcerska w Białogonie. Inicjatorka budowy Domu Harcerza

Ojca Kolumbina Tomaszewskiego – powstaniec styczniowy, ostatni bernardyn na Karczówce

Podporucznika Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka” – żołnierz Armii Krajowej. Mieszkający w Kielcach w latach 1940-1944. Pochowany na cmentarzu starym

Prezydenta Stefana Artwińskiego – farmaceuta i prezydent Kielc zamordowany w listopadzie 1939. Pochowany na cmentarzu partyzanckim

Przemysława Gosiewskiego – poseł na sejm z okręgu kieleckiego

Pułkownika Henryka Połowniaka – ps. „Zygmunt”. Dowódca 1 Brygady AL im. Ziemi Kieleckiej

Pułkownika Józefa Teligi – działacz społeczny i polityczny, działacz AK. Szef wywiadu AK w Okręgu Radomsko-Kieleckim. Pochowany na cmentarzu nowym

Pułkownika Mariana Sołtysiaka „Barabasza” – dowódca oddziału AK Wybranieccy

Rafała Hadziewicza – malarz. Pod koniec życia (w 1871) przeniósł się do Kielc gdzie w 1886 roku zmarł

Stefana Żeromskiego – pisarz związany z Kielcami i regionem. Urodzony w Strawczynie, a wychował się w Ciekotach. Autor wielu wybitnych dzieł. Akcja jednego z nich – „Syzyfowe prace” – dzieje się w Klerykowie – odpowiedniku Kielc

Sylwestra Kowalczewskiego – regionalista, badacz i znawca regionu. Autor wielu publikacji o naszym regionie. Jego imię nosi szlak czerwony Chęciny – Kielce i rezerwat na Górze Zelejowej. Pochowany jest na cmentarzu starym

Tadeusza Szymona Włoszka – założyciel pierwszego muzeum w Kielcach. W swoim domu przy ul. Leonarda zbierał materiały regionalne. Obecnie mieści się tam Muzeum Historii Kielc. Pochowany na cmentarzu starym

Tomasza Zielińskiego – starosta kielecki i mecenas sztuki. Właściciel pałacyku w kieleckim parku (obecnie Pałac Tomasza Zielińskiego – Dom Środowisk Twórczych). Kolekcjoner sztuki

Walerego Przyborowskiego – polski pisarz i historyk.Urodzony w Domaszowicach. Uczył się w szkole elementarnej i gimnazjum w Kielcach. Często akcję swoich utworów umieszczał na Kielecczyźnie

Wincentego z Kielc – polski poeta i kompozytora tworzący w XIII wieku. Autor hymnu Gaude Mater Polonia

Władysława Dzikowskiego – regionalista, działacz PTTK. Badał materiały związane z nazewnictwem geograficznym w regionie

Władysława Maleckiego – malarz realista urodzony w Masłowie. Znany głównie z pejzaży. Zmarł w 1900 roku w Szydłowcu

Wojciecha Bartosa Głowackiego – bohater bitwy pod Racławicami, kosynier. Leczony w Kielcach w szpitalu św. Leonarda. Pochowany przy Katedrze kieleckiej

Wojciecha Szczepaniaka – członek Szarych Szeregów, kurier. Zamordowany przez Niemców w wieku 17 lat na kieleckim stadionie po wpadce z przenoszonym meldunkiem. Pochowany na cmentarzu partyzanckim

Zenobiusza Klembowskiego – profesor i wykładowca mechaniki, pochowany na cmentarzu w Białogonie

Zofii Nałkowskiej – polska pisarka i posłanka. Mieszkała w Kielcach, gdzie współtworzyła tygodnik „Echa Kieleckie”.

Zygmunta Kwasa – ps. „Kościelny” działacz konspiracyjny podczas II Wojny Światowej. Brał udział w akcji odbicia kolegi ze szpitala zakaźnego w Kielcach.

Patroni kieleckich ulic zmieniają się czasem i starych zastępują nowi. Ten spis jest aktualny na 2018 rok.

Jeżeli są jacyś patroni kieleckich ulic związani z maistem i regionem, a nie ma ich na liście to koniecznie prześlijcie mi informację na ten temat.