Zwiedzając niektóre regiony, a wśród nich Ponidzie, warto skupić się na obiektach, które pomimo tego, że nie są oczywiste dla turysty, to skrywają wiele sekretów. Mowa o geostanowiskach, a w tym wypadku odsłonięcie Skotniki Małe czeka na Waszą uwagę!

Lokalizacja

Stanowisko dokumentacyjne znajduje się w miejscowości Skotniki Duże (około 7 kilometrów od Buska Zdroju) na zboczu Zajęczej Góry. Samochód możecie zostawić przy wschodnim skraju kamieniołomu, tuż przy drodze.

Dostępność

W dawnym kamieniołomie, w którym znajduje się stanowisko dokumentacyjne znajduje się strzelnica Polskiego Związku Łowieckiego. Podczas naszej wizyty na terenie nie było nikogo, ale jest on monitorowany (zwłaszcza budynki, które tam się znajdują). Osypiska skalne zaczynają się jednak z dala od budynków.

Geologia

Jeżeli weźmiemy pod uwagę dokument wydany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Kielcach dotyczący stanowisk dokumentacyjnych, to znajdziemy tam następującą informację:

Dawny kamieniołom wapieni – najniższą część profilu stanowią wapienie (górna jura-kimeryd). Ponad nimi występują zlepieńce z fosforytami przechodzące ku górze w zlepieńce (górna kredacenoman), a następnie margle z poziomami krzemieni (górna kreda-turon). Utwory te są nachylone pod kątem ok. 30° ku S-E. Na rozmytej powierzchni jury i kredy leży głazowisko powstałe na skutek abrazji klifowego wybrzeża, utworzone z bloków o średnicy do 0,7 m. Reprezentuje ono miocen – baden. Leżące powyżej wapienie zostały usunięte przy eksploatacji.

Wśród skał występujących w tym miejscu można znaleźć skamieniałości. Nam udało się wydobyć kilka fragmentów muszli. Można tam natrafić także na kości i zęby ryb kostnoszkieletowych, zęby rekinów, szkielety małży, rozgwiazd i belemnitów czy szczątki liliowców.

Warto?

Skały prezentują się bardzo ładnie, a ich uwarstwienie robi wrażenie. Jeżeli nie jesteście fanami geologii stanowisko Skotniki Małe może jednak Was zawieźć. Warto zajrzeć zwiedzając okolicę, ale jechać specjalnie w to miejsce już nie do końca. Jeżeli jednak macie ochotę na skamieniałości, to zajrzyjcie koniecznie też do kamieniołomu w Gołuchowie.